intimzona információ

Hogy mindent egy helyen megtalálj, ami a szerelemmel, szexszel, intimitással, és főleg a fogamzásgátlással kapcsolatban érdekelhet. Olvass bennünket, sok tippet, érdekes cikket találhatsz az oldalunkon. Oszd meg velünk tapasztalataidat, vagy kérdezz szakértőinktől. Tarts velünk, s kövess minket az IntimZóna Facebook oldalán is.

A gyermekbántalmazások legtöbbször a családban történnek

A gyermekbántalmazások legtöbbször a családban történnek

A gyermekek ellen irányuló erőszak minden esetben indokolatlan, soha nem lehet arra ok, hogy egy kisgyermek bármilyen bántalmazást elszenvedjen. Ennek ellenére sajnos többen halnak bele, mint valamilyen rosszindulatú betegségbe. Dr. Csorba Roland a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szülész-nőgyógyásza, 2006-ban „A fiatalkorúakkal szemben elkövetetett szexuális bántalmazások” címmel írta meg az egyetemi doktori disszertációját. Idén hasonló címmel védte meg a habilitációs értekezését is. Most erről a mindenkit érzékenyen érintő témáról beszélgettünk.

A gyermekbántalmazások legtöbbször a családban történnek

Mi is takar a gyermekbántalmazás fogalma?

Maga a fogalom mindössze alig ötven éves, tehát előtte nem beszélhettünk ilyesmiről. Jelenleg minden olyan bántalmazást ide értünk, amely sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, illetve a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményt nem akadályozza meg, vagy nem jelenti a hatóságoknak. Ez a bántalmazás lehet fizikai, érzelmi, lehet elhanyagolás és szexuális bántalmazás is.

Mi áll a bántalmazás egyes fajtái mögött?

A fizikait nagyon egyszerűen meg lehet határozni, hiszen itt a szülő, nevelő üti-veri a gyermeket, vagy rázza, leejti, rúgja, kint hagyja a kocsiban, esetleg az udvaron. Az érzelmi bántalmazás magába foglal minden olyan cselekményt, amely nem a gyermek életkorához való, vagy nem a képességeihez mért elvárást támaszt vele szemben. Az is ide tartozik, ha azt éreztetik egy gyermekkel, hogy felesleges, haszontalan, kolonc, vagy azt is itt lehet felsorolni, ha a gyerek tanúja annak, hogy az egyik szülő bántja a másikat. Ez a bántalmazás lehet verbális is, nem kell, hogy mindenképpen fizikai legyen, gyerekek szenzorai ezt is pontosan beazonosítják. Aztán mindenképpen szót kell ejtenünk az elhanyagolásról. Azokat a mulasztásokat soroljuk ide, amelyek már a gyermek egészségét, épségét veszélyeztetik. Például, ha a szülő, nevelő nem küldi a gyereket az iskolába, akkor ez már kimeríti az elhanyagolás kategóriáját, avagy ha elhanyagolja a nevelését, az alapvető higiénés követelményeket nem tartja be, és ide sorolnám a kötelező védőoltás elmulasztását is.

A negyedik kategória volt az Ön doktori értekezésének a témája. Mi tartozik ebbe a csoportba?

A gyermekbántalmazások legtöbbször a családban történnekA szexuális bántalmazás egy speciális forma. Ide tartozik minden olyan cselekmény, amely az elkövető szexuális kielégülése érdekében történik, a gyermek beleegyezése nélkül. Nem feltétlenül bántani akar az elkövető, hanem élvezetet szerezni magának. A kiskorú oldaláról megközelítve a kérdést: a fejlődésben még éretlen gyermek bevonása szexuális jellegű tevékenységbe anélkül, hogy azt a gyermek tökéletesen megértené, és abba beleegyezését adná. Azt tudni kell, hogy a jogi szabályozás szerint jelenleg megszűnt a nemi erőszak és a fajtalankodás intézménye, összefoglaló néven, szexuális erőszak címszó alatt lehet megtalálni a hatályos Büntető Törtvénykönyvben. Az egészségügyi dolgozók, a pedagógusok nehéz helyzetben vannak, hiszen kétes esetben nagyon nehéz megállapítani a szexuális bántalmazás tényét, és ezért mindenki óvatosan bánik vele. A szakma is kellően elszeparálódik, mert nehéz terület. Másrészt magánvádas bűncselekmény, így az egészségügyi dolgozóknak, pedagógusoknak, szomszédoknak nincs bejelentési kötelezettsége. A bejelentést, vagy feljelentést maga a kiskorú, vagy a gondozója, gyámja teheti meg, eljárást csak ők indíthatnak.

Nem egy egyszerű, a köznapi ember számára könnyen emészthető témát választott a disszertációja témájául.

Egyrészt – noha Magyarországon 1975-óta ismert a fogalom –, korábban ilyen átfogó, részletes vizsgálat nem történt.

Miért nincs átfogó hazai adatunk?

Magyarországon ezek a bűncselekmények a mai napig is tabutémának számítanak. Az információ, és a témában szakképzett egészségügyi személyzet hiánya miatt a család nem tud kihez fordulni. A szakembereknek sincs kézzel fogható, adekvát ismerete a szexuális visszaélésekről, az áldozatok és az elkövetők jellemzőiről, a bűncselekmények tényének felismeréséről, azok kezeléséről, az áldozatok rehabilitációjának lehetőségeiről. Ráadásul azt sem szabad elfelejtenünk, hogy milyen sokrétű következményei vannak a gyermekek ellen elkövetett szexuális bántalmazásoknak. Én pedig ezzel a területtel foglalkozom, így azt hiszem egyenes út vezetett ahhoz, hogy húsz év tapasztalatait összesűrítsem, szisztematizáljam, feldolgozzam ebbe a doktori értekezésbe.

Milyen konzekvenciákat lehet levonni a vizsgálatai alapján?

Az elmúlt évtizedekben a fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bántalmazás gyakorisága, súlyos egészségkárosító hatása, és az áldozatok egész életére kiható következményei miatt az orvosi és büntetőjogi gyakorlat középpontjába került. A gyermekek ellen elkövetett szexuális bántalmazások a kiemelt bűncselekmények közé tartoznak. Munkám során egyetemünk speciális, gyermeknőgyógyászati szakrendelésén megjelent szexuálisan bántalmazott fiatal lányok vizsgálati adatait elemeztem. Tapasztalataim alapján megállapítottam, hogy hazánkban a fiatalkorúak szexuális bántalmazásának egészségügyi ellátása, jogi szabályozása és társadalmi megítélése nem megfelelő. Hiányoznak a felismerést segítő eszközök, a diagnózis személyi és tárgyi feltételei. Az ellátásban résztvevő szakemberek és a gyermekekkel foglalkozó,  értük felelős felnőttek (szülők, nevelők) felkészültsége is hiányos.

A közhiedelemmel ellentétben a szexuális bűncselekmények nagyobb része többszörös, krónikus lefolyású, amelyeket többnyire ráadásul családon belüli elkövető (édesapa, mostoha apa) okoz. Ez a „néma járvány” több fiatalkorú életét oltja ki, mint a hasonló életkorúak rosszindulatú megbetegedései. Sajnos a nemi erőszak csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor már visszafordíthatatlan, mert személyes tragédia történt. Hazánkban 1995. és 2001. között minden harmadik napon meghalt valaki egy hozzátartozója erőszakos magatartása miatt. A bűncselekménnyel kapcsolatba kerülő egészségügyi dolgozók feladata nehéz és sokrétű, mivel a bántalmazást felismerni nem könnyű, a gyakran nehezen értékelhető jelek, a netán alaptalan súlyos vád elkerülése, a megoldás nehézségei, a szakmai elszigeteltség és a tabuként való kezelés miatt.

Melyek azok a jelek, amelyek arra engedik következtetni a szakembereket, avagy a közeli hozzátartozókat, hogy valami probléma lehet a fiatalkorúval?

A szexuális bántalmazásra a kórelőzményben rá kell kérdezni. Tapasztalatunk szerint az áldozatok várják ezeket a kérdéseket, melyek az esetek döntő többségében elmaradnak. A szülőknek, iskolai nevelőknek és az orvosoknak egyaránt fel kell figyelni a gyermekkel való rossz bánásmódra, az esetleges szexuális bántalmazásra utaló, apró jelekre. A helyzetet nehezíti, hogy a testi jelek hiánya nem zárja ki a bántalmazás lehetőségét! Ugyanakkor senkit nem szabad alaptalanul vádolni.

Ilyen utaló jelek, ha az addig életvidám gyermek depressziós lesz, vagy hirtelen öngyilkosságot követ el, de nem való szándékkal, csak figyelemfelhívás, segélykiáltás címszóval. Aztán ilyen jel lehet az iskolai teljesítmény hirtelen romlása, az alvási probléma, az evészavar (anorexia vagy a bulimia). Ide tartozik még: passzivitás, zárkózottság, félelem, koraérett magatartás, otthonról való menekülés. Később kicsúcsosodhat önpusztító életmódban, alkohol és drogfogyasztásban, végül pedig ismétlődő bűncselekmények elkövetéséhez vezethet.

A megelőzésnél mire, kire kell figyelni?

Vannak olyan rizikófaktorok, melyek hajlamosabbá teszik a gyermekeket a szexuális zaklatásra. Így könnyebben áldozattá válik a fiatalkorú, ha elvált szülők gyermeke, ha mostohaszülő van a családban, ha tinédzserkorúak a gyermek szülei, ha maga a gyermek fogyatékos vagy pszichológiailag sérülékenyebb az átlagnál. Ha a gyermek magára hagyott, édesanyja elfoglalt, ha csekélyek a párkapcsolatról alkotott ismeretei, esetleg alkoholt, drogot fogyaszt. Az elkövetés időpontja összhangban van ezzel, a legtöbb bűncselekmény az iskola után következik be, délután vagy este, amikor a szülők még dolgoznak, vagy amikor az iskolai szünet alatt a gyermekfelügyelet nem megoldott. De ilyen rizikófaktor lehet az internet is, amely a gyermekbántalmazás melegágya. Ráér a gyerek, hiszen a szülők dolgoznak, csekély a párkapcsolati tapasztalata, vagy nem volt pozitív példa előtte, naivan felkapcsolódik a hálóra, és végre valaki kedves hozzá, meghallgatják, rendesek, dicsérik. Aztán pillanatok alatt már áldozattá is vált.

Mit mondanak a számok?

Húsz év alatt kettőszázhatvanhat fiatal bevonásával végeztem el a vizsgálatot. Hetvenöt esetben családtag volt a szexuális zaklatás elkövetője. A fiatalok közel fele (45%) tizenegy és tizennégy év közötti volt. Többségük (206) tanuló volt, de óvodáskorúak is előfordultak. A családon belüli erőszak elkövetője legtöbbször az édesapa (49%), vagy a mostohaapa (32%) volt. Folyamatos vagy ismétlődő zaklatásról az esetek egynegyedében számoltak be. A bűncselekmény legtöbbször délután és éjszaka, gyakran az iskolai szünet idején, az esetek egyötödében az áldozatok otthonában következett be. Az esetek 71%-ában hüvelyi behatolás, 29 %-ában szexuális fajtalankodás történt. Az esetek egyharmadában ezekhez fizikai sérülés is társult. A lefolytatott 127 büntetőeljárás során 68 elkövetőt ítéltek el.

Zárszóként elmondhatjuk, hogy hazánkban az áldozatok felismerése, egészségügyi ellátása és jogi szabályozása gyermekcipőben jár. Hiányoznak a felismerést segítő eszközök, a szülők, tanárok, orvosok felkészültsége elégtelen. A bántalmazások többsége többszörös, visszatérő, nagy részben családtag által okozott. Mégis mindenki jobban félti a gyermekeit az idegenektől, a statisztika pedig azt mutatja, hogy a közelben van a veszélyforrás. 

Dr. Jármi Hilda


5 tipp - Így készülj a Szilveszterre, ha kettesben lesztek
5 tipp - Így készülj a Szilveszterre, ha kettesben lesztek
Én és ő (novella)
Én és ő (novella)
6 szexhiba, amit lehet, hogy te is elkövettél már
6 szexhiba, amit lehet, hogy te is elkövettél már
A szex passzoljon, utána jöhet a többi
A szex passzoljon, utána jöhet a többi
Online Nőgyógyászati Tanácsadás
Online Nőgyógyászati Tanácsadás
Ha beszélgetni szeretnél, szerelemről, szexről, vagy épp valami olyasmibe ugrottál fejest, ami esetleg még korai volt, ne habozz, mindenre van megoldás!
SZERELEM | SZEXUALITÁS | FOGAMZÁSGÁTLÁS
impresszum | adatvédelmi nyilatkozat | felhasználási feltételek | mellékhatás bejelentés

Impresszum

Az IntimZóna weboldalt a Richter Gedeon Nyrt. üzemelteti. A portál szerkesztését és karbantartását a HealthLinePR-Med Kommunikációs Ügynökség végzi a Richter Gedeon Nyrt. megbízásából.

Portál üzemeltetője

Richter Gedeon Nyrt.
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Cg.: 01-10-040944 (Cégbíróság: Fővárosi Bíróság)
Adószám: 10484878-2-44

Portál szerkesztője, karbantartója

HealthLinePR-Med Kommunikációs Ügynökség
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 7.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főszerkesztő: Örkényi Gabriella
Szerkesztőségi főmunkatárs: Kovács –Hain Zsuzsanna
Munkatársak: Balogh Ferenc, Dr. Jármi Hilda, Földi Miklós, Frank Róbert, Haris Éva, Kapuvári Tamás, Ligeti Anna, Molnár Miklós, Serbán Richárd, Szarvas Zoltán, Tarjáni Rita, Tóth Anna, Vémi Zoltán

Kapcsolat:

Richter Gedeon Nyrt.
https://www.gedeonrichter.com//hu-hu/kapcsolat
Hatóság: OGYÉI

A weboldal nőgyógyászati szakmai tartalmát lektorálta: Dr. Farkas Erika nőgyógyász szakorvos

Amennyiben egy gyógyszerrel kapcsolatban mellékhatást vagy minőségi reklamációt szeretne bejelenteni, a következő lehetőségek bármelyikén megteheti:

Tel: +36 1 505 7032

Vagy az alábbi felületen:

https://www.gedeonrichter.com//hu-hu/kapcsolat

illetve a következő e-mail-címek bármelyikén:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.